Akcie a oznamy

Workshop – sebaobrana pre ženy.

sobota 17.2.2018 od 9:00 – 13:00 hod..

Na tomto workshope sa naučíte ako sa ubrániť voči útočníkovi použitím jednoduchých a účinných techník.  Techniky sú ľahko zapamätateľné a ihneď si ich osvojíte.

Taktiež sa naučíte:

• Ako sa správať v stresových situáciách

• Ako sa vyhnúť rizikovým miestam a situáciám

• Ako predvídať

• Ako sa správať pri konfrontácii s útočníkom

• Ako zareagovať v prípade pokusu o okradnutie (napr. kabelky, ruksaku…)

• Ako sa brániť voči ozbrojenému útočníkovi

 

Cena: 40 EUR