Využitie IBC

Využitie IBC

IBC kontajnery známe aj ako skladovacie kontajnery sú stredno alebo veľkoobjemové plastové nádoby vyrábané najmodernejšími technológiami. Spoločnosť Schoeller Allibert si dáva záležať na postupe ich výroby, ktorý je presne zorganizovaným procesom, ktorého výstupom sú kvalitné a odolné kontajnery veľkej objemovej kapacity, ktoré sú následne určené pre skladovanie, prepravu a manipuláciu kvapalín rôznych druhov. Sú skvelou voľbou azda pre všetky typy priemyslu, odvetví a sfér. Nakupované sú s obľubou nielen firmami a právnickymi osobami, ale taktiež fyzickými osobami.

ibc

Veľkoobjemové plastové IBC kontajnery sú totiž populárnym nástrojom, formou na zachytávanie a skladovanie daždovej vody, ktorú je potom možné využiť neskôr. Takto zachytená voda sa využíva v období, ked je nedostatok podzemných vôd a pramene vysychajú napríklad kvôli nadmerným horúčavám a neúnosným teplotám, a práve takto zachytená voda sa môže neskôr využiť na zavlažovanie polí, záhrad, záhonov, skaliek, sadov, ale i interiérových a exteriérových okrasných rastlín a drevín. IBC kontajnery sú vyrábané takým spôsobom, aby dokázali čo najviac odolávať extrémnym podmienkam, ktoré na nich môžu čakať v mieste ich umiestnenia a využívania, a to či už v interiéri alebo v exteriéri.

ibc

V exteriéri musí byť materiál schopný odolávať výkyvom počasia, ktoré si na materiáli vždy vyberú svoju daň. Materiál používaný na výrobu týchto veľkoobjemových plastových nádob je prvotriednej akosti a je schopný odolávať aj dlhodobým vplyvom slnečného žiarenia, vetra, zmenám vlhkosti, snehu, daždu, krúpom, námraze, ľadu. Práve v takýchto extrémnych podmienkach sa naplno ukáže dlhotrvácny a skutočne prvotriedny materiál, ktorý nie je jednoduché mechanicky poškodiť či spôsobiť mu oder. Na výrobky tejto spoločnosti sa môžete vždy spoľahnúť.

devene
https://www.bfit.sk